Overblijf

Overblijven op De Marke.

Het overblijven op De Marke wordt geregeld door leerkrachten en Sportivate. De kinderen spelen een half uur buiten en lunchen een kwartier in de klas. De leerkrachten lopen buiten om de kinderen in de gaten te houden tijdens het buitenspelen.  

Sportivate

Twee keer per week is Sportivate op school. Sportivate zorgt ervoor dat de kinderen weer in beweging komen. Zij zorgen ervoor dat de kinderen tot spelen komen en een ieder zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen bij het buitenspelen. Sportivate bedenkt spellen en sporten en daagt hierbij de kinderen uit om zelf creatief om te gaan met sport en spel.