Schoolplan

Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft wie en wat wij zijn, onze missie, onze visie en de doelen die wij met elkaar willen bereiken. Wij spreken in dit geval van ambities. Het schoolplan is een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast is het ons planningsdocument voor de periode 2023-2027. Op basis van dit vierjarige plan stellen we elk jaar een jaarplan op, waarin de plannen worden opgenomen voor het betreffende schooljaar.

In ons schoolplan beschrijven wij onze visie en welke doelen wij de komende jaren willen bereiken. (School) Plannen kunnen echter nog zo mooi beschreven zijn, het worden pas levende documenten wanneer er actief door alle geledingen aan en mee gewerkt gaat worden. 

  U vindt het schoolplan bij onze downloads.