Schoolplan

Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft wie en wat wij zijn, onze missie, onze visie en de doelen die wij met elkaar willen bereiken. Wij spreken in dit geval van ambities. Het schoolplan is een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders. Daarnaast is het ons planningsdocument voor de periode 2019-2023. Op basis van dit vierjarige plan stellen we elk jaar een ‘jaartransitieplan’ op, waarin de plannen worden opgenomen voor de onder-, midden- en bovenbouw.

In ons schoolplan beschrijven wij onze visie en welke doelen wij concreet  jaarlijks willen bereiken. (School) Plannen kunnen echter nog zo mooi beschreven zijn, het worden pas levende documenten wanneer er actief door alle geledingen aan en mee gewerkt gaat worden. 

  U vindt het schoolplan bij onze downloads.