OAC

Ouder Activiteiten Commissie (OAC)

De OAC bestaat op De Marke uit een grote groep ouders/verzorgers die de leerkrachten helpen bij het uitvoeren van de activiteiten in school. Elk jaar wordt een uitvraag gedaan en elk jaar weer (ver)binden zich een flink aantal hulpouders zich aan de uitvoering van een of meerdere activiteiten. Zo gaan hulpouders mee op schoolreisje, helpen zij bij de organisatie van Sinterklaas-, Kerst, Carnavals- en Paasfeesten en zijn zij druk bij de organisatie van de POPCORN disco en de gala-avond voor het afscheid van groep 8.

De OAC ouder(s)/verzorger(s) komen zo’n zesmaal per schooljaar bij elkaar om de uitvoering van de activiteiten op elkaar af te stemmen. Aan de vergaderingen neemt ook een lid van het management team deel om de afstemming met school goed te laten verlopen.

De ouder(s)/verzorger(s) van de OAC zijn een onmisbare schakel tussen leerlingen, leerkrachten en managementteam om alle gezellige activiteiten in goede banen te leiden. Wij vragen ons dan ook wel eens af wat we zouden zijn (of kunnen doen) zonder onze OAC hulpouder(s)/verzorger(s).

Indien u interesse en zin heeft om op school mee te helpen bent u van harte welkom. De OAC kan uw hulp goed gebruiken. U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar oac.demarke@gmail.com