Parro

Parro

De Marke maakt voor de communicatie met ouder(s)/verzorgers gebruik van het platform Parro.
Via dit programma, dat benaderbaar is via een app en/of computer, ontvangt u onze nieuwsbrief & berichten uit de klas.
Ook kunt u via Parro de schoolkalender raadplegen, u inschrijven voor oudergesprekken en u aanmelden voor schoolactiviteiten. 

Inloggen op Parro

U ontvangt van de leerkracht of de administratie een uitnodiging voor Parro via de mail. In deze mail vindt u een koppelcode. Vervolgens koppelt u met de code uit de mail uw zoon/dochter aan het account. U kunt meerdere kinderen koppelen aan één account. 

Privacygegevens

In Parro kunt u aangeven hoe school omgaat met de privacy van uw zoon/dochter. Dit kunnen ouder(s)/verzorgers doen via de volgende stappen:

Berichten

Via Parro ontvangt u berichten vanuit de klas. Onze nieuwsbrief, de geMARKEerd, wordt verzonden vanuit ons leerlingenadministratiesysteem Parnassys. Voor het goed ontvangen van de nieuwsbrief is het belangrijk dat uw contactgegevens in dit systeem actueel zijn. Mocht u een nieuw mailadres hebben of ontvangt u nog geen nieuwsbrief, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de administratie om de gegevens in Parnassys aan te passen. 

Kalender

In Parro vindt u een kalender met daarin alle schoolactiviteiten. Op de website worden vanaf schooljaar 2023-2024 enkel de schoolvakanties en studiedagen vermeld.