Vakantie + studiedagen

Vakantie + studiedagen
Het vakantie- en studiedagenrooster voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld in overleg met de overige besturen voor primair onderwijs in Amersfoort en gaat uit van het vakantierooster dat door het ministerie van OCW wordt bepaald.

Herfstvakantie               maandag                       22 oktober  2018      t/m vrijdag 26 oktober 2018
Studiedag                      maandag                       29 oktober  2018  
Studiedag* donderdag 06 december 2018  
Kerstvakantie                 maandag 24 december  2018  t/m vrijdag 04 januari 2019
Studiedag vrijdag  22 februari  2019  
Voorjaarsvakantie maandag 25 februari  2019 t/m vrijdag 01 maart 2019
Paasweekend   vrijdag 19 april 2019   t/m maandag 22 april 2019
Meivakantie maandag 29 april  2019      t/m vrijdag 03 mei 2019
Studiedag woensdag 29 mei 2019  
Hemelvaartvakantie donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinkstervakantie            maandag                       10 juni 2019 t/m vrijdag 14 juni 2019
Studiedag*  vrijdag 19 juli 2019  
Zomervakantie maandag                      22 juli  2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019


Op de studiedagen met een * hebben de kinderen vrijaf, mits zich geen calamiteiten gedurende het schooljaar voordoen.