Vakantie + studiedagen

Vakantie + studiedagen
Het vakantie- en studiedagenrooster voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld in overleg met de overige besturen voor primair onderwijs in Amersfoort en gaat uit van het vakantierooster dat door het ministerie van OCW wordt bepaald.

Herfstvakantie               maandag                       19 oktober  2020      t/m vrijdag 23 oktober 2020
Studiedag                      maandag                       26 oktober  2020  
Studiedag woensdag 25 november 2020  
Kerstvakantie                 maandag 21 december  2020  t/m vrijdag 01 januari 2021
Studiedag donderdag 18 februari 2021  
Studiedag vrijdag  19 februari  2021  
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari  2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
Paasweekend   vrijdag 2 april 2021   t/m maandag 5 april 2021
Studiedag* dinsdag 6 april 2021  
Meivakantie maandag 3 mei 2021      t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren      maandag  24 mei 2021  
Studiedag woensdag  23 juni 2021  
Studiedag* vrijdag 16 juli 2021  
Zomervakantie maandag                      19 juli  2021 t/m vrijdag 27 augustus 2021


*Wanneer gedurende het schooljaar calamiteiten plaatsvinden, zullen deze studiedagen komen te vervallen. De leerlingen worden dan op school verwacht. U wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd als dit zich voor doet.