Vakantie + studiedagen

Vakantie + studiedagen
Het vakantie- en studiedagenrooster voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld in overleg met de overige besturen voor primair onderwijs in Amersfoort en gaat uit van het vakantierooster dat door het ministerie van OCW wordt bepaald.

Herfstvakantie               maandag                       21 oktober  2019      t/m vrijdag 25 oktober 2019
Studiedag                      maandag                       28 oktober  2019  
Studiedag vrijdag 06 december 2019  
Kerstvakantie                 maandag 23 december  2019  t/m vrijdag 03 januari 2020
Studiedag donderdag 16 januari 2020  
Studiedag vrijdag  21 februari  2020  
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari  2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Paasweekend   vrijdag 10 april 2020   t/m maandag 13 april 2020
Studiedag* dinsdag 14 april 2020  
Meivakantie maandag 27 april  2020      t/m vrijdag 01 mei 2020
Studiedag maandag 4 mei 2020  
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020  
Hemelvaartvakantie donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020
Pinkstervakantie            maandag                       01 juni 2020 t/m vrijdag 05 juni 2020
Studiedag maandag 08 juni 2020  
Studiedag*  vrijdag 17 juli 2020  
Zomervakantie maandag                      20 juli  2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020


*Wanneer gedurende het schooljaar calamiteiten plaatsvinden, zullen deze studiedagen komen te vervallen. De leerlingen worden dan op school verwacht. U wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd als dit zich voor doet.