Vakantie + studiedagen

Vakantie + studiedagen
Het vakantie- en studiedagenrooster voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld in overleg met de overige besturen voor primair onderwijs in Amersfoort en gaat uit van het vakantierooster dat door het ministerie van OCW wordt bepaald.

Herfstvakantie               maandag                       18 oktober  2021      t/m vrijdag 22 oktober 2021
Studiedag                      maandag                       25 oktober  2021  
Studiedag donderdag 25 november 2021  
Kerstvakantie                 maandag 27 december  2021  t/m vrijdag 07 januari 2022
Studiedag vrijdag 25 februari 2022  
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari  2022 t/m vrijdag 04 maart 2022
Paasweekend   vrijdag 15 april 2022   t/m maandag 18 april 2022
Studiedag* dinsdag 19 april 2022  
Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Koningsdag woensdag 27 april 2022 Valt in de meivakantie
Hemelvaartsweekend donderdag  26 mei  2022 t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren      maandag  6 juni 2022  
Studiedag woensdag  22 juni 2022  
Studiedag* vrijdag 08 juli 2022  
Zomervakantie maandag                      11 juli  2022 t/m vrijdag 19 augustus 2022


*Wanneer gedurende het schooljaar calamiteiten plaatsvinden, zullen deze studiedagen komen te vervallen. De leerlingen worden dan op school verwacht. U wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd als dit zich voor doet.