Vakantie + studiedagen

Vakantie + studiedagen


Het vakantie- en studiedagenrooster voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld in overleg met de overige besturen voor primair onderwijs in Amersfoort en gaat uit van het vakantierooster dat door het ministerie van OCW wordt bepaald.

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Goede Vrijdag 29-03-2024
2e Paasdag 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024
2e Pinksterdag 20-05-2024
Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024

Studiedagen, alle kinderen zijn deze dagen vrij.

Woensdag 13-09-2023 
Maandag  30-10-2023
Donderdag 30-11-2023
Maandag  08-01-2024
Donderdag 15-02-2024
Vrijdag 16-02-2024
Dinsdag 02-04-2024
Donderdag 27-06-2024