Vakantie + studiedagen

Vakantie + studiedagen
Het vakantie- en studiedagenrooster voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld in overleg met de overige besturen voor primair onderwijs in Amersfoort en gaat uit van het vakantierooster dat door het ministerie van OCW wordt bepaald.

Studiedag 1             dinsdag                       27 september  2022    KPOA studiedag
Herfstvakantie                   maandag                       24 oktober  2022 t/m vrijdag 27 oktober 2022
Studiedag 2 maandag 31 oktober  2022  
Studiedag 3             vrijdag 23 december  2022   
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 06 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari  2023 t/m vrijdag 03 maart 2023
Studiedag 4 maandag 06 maart 2023  
Studiedag 5 donderdag  06 april  2023  
2e Paasdag maandag 10 april 2023   
Meivakantie maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 05 mei 2023
Studiedag 6 woensdag 17 mei 2023  
Hemelvaart donderdag 18 mei 2023 t/m vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023  
Studiedag 7 vrijdag  7 juli 2023  
Zomervakantie maandag                      10 juli  2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023


*Wanneer gedurende het schooljaar calamiteiten plaatsvinden, zullen deze studiedagen komen te vervallen. De leerlingen worden dan op school verwacht. U wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd als dit zich voor doet.