Vakantie + studiedagen

Vakantie + studiedagen
Het vakantie- en studiedagenrooster voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld in overleg met de overige besturen voor primair onderwijs in Amersfoort en gaat uit van het vakantierooster dat door het ministerie van OCW wordt bepaald.

Herfstvakantie               maandag                       16 oktober  2017      t/m vrijdag 20 oktober 2017
Studiedag                      maandag                       23 oktober  2017  
Kerstvakantie                 maandag 25 december  2017  t/m vrijdag 05 januari 2018
Studiedag vrijdag  23 februari  2018  
Voorjaarsvakantie maandag 26 februari  2018 t/m 02 maart 2018
Paasweekend   vrijdag 30 maart 2018   t/m maandag 02 april 2018
Koningsdag  vrijdag  27 april  2018  
Mei + Hemelvaart maandag 30 april  2018      t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinkstervakantie            maandag                       21 mei 2018  
Studiedag*             dinsdag 22 mei  2018  
Studiemiddag* donderdag 12 juli 2018  SCHOOL UIT OM 12.00 UUR
Studiedag*  vrijdag 13 juli 2018  
Zomervakantie maandag                      16 juli  2018 t/m vrijdag 24 augustus 2018


Op de studiedagen met een * hebben de kinderen vrijaf, mits zich geen calamiteiten gedurende het schooljaar voordoen.

LET OP: Wij hebben een continurooster van 08.30 tot 13.00 uur op: