Vakantie + studiedagen

Vakantie + studiedagen


Het vakantie- en studiedagenrooster voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld in overleg met de overige besturen voor primair onderwijs in Amersfoort en gaat uit van het vakantierooster dat door het ministerie van OCW wordt bepaald.

Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023
Paasweekeinde 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksterweekeinde 29-05-2023
Zomervakantie 08-07-2023 t/m 20-08-2023

Studiedagen, alle kinderen zijn deze dagen vrij.

Dinsdag 27-09-2022 (Studiedag KPOA)
Maandag  31-10-2022
Vrijdag 23-12-2022
Maandag 06-03-2023
Donderdag 06-04-2023
Woensdag 17-05-2023
Vrijdag 07-07-2023


*Wanneer gedurende het schooljaar calamiteiten plaatsvinden, zullen deze studiedagen komen te vervallen. De leerlingen worden dan op school verwacht. U wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd als dit zich voor doet.