Passend onderwijs

Passend onderwijs

De Marke heeft als taak voor ieder leerling passend onderwijs te realiseren zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht. Wij zoeken naar wat leerlingen nodig hebben en stemmen waar mogelijk het programma af passend bij hun ontwikkeling. Waar nodig en mogelijk komen wij tegemoet aan speciale begeleidingsbehoeften. Deze begeleiding en ondersteuning heeft de volgende kenmerken:

 Aannamebeleid leerling met speciale leer- of hulpvraag

Voor elke nieuwe leerling met een speciale leer- of hulpvraag onderzoekt de betrokken intern begeleider, eventueel met de ondersteuner van het samenwerkingsverband de Eem, of wij op De Marke het juiste onderwijs kunnen bieden. Niet alleen voor de leerling, maar ook voor de groep waarin hij/zij komt. Als school willen we graag wijgericht passend onderwijs bieden. We zijn van mening dat woonomgeving en schoolomgeving dan optimaal met elkaar verbonden zijn. School spant zich in om met de betrokkenen te denken over passende begeleiding. Soms lopen we als school aan tegen de grenzen van onze begeleidingsmogelijkheden en kunnen we niet langer een ononderbroken ontwikkelingslijn van de leerling verzorgen. Deze grenzen hebben we specifiek beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel. Mocht vanuit experts een andere onderwijssetting worden geadviseerd, dan volgt school dit advies.

Voor de vollegdige tekst en toelichting verwijzen wij u naar Schoolondersteuningsprofiel. U vindt dit document bij de downloads.