Passend onderwijs

Passend onderwijs

De Marke heeft als taak voor ieder kind passend onderwijs te realiseren zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht. Wij zoeken naar wat kinderen nodig hebben en stemmen waar mogelijk het programma af passend bij hun ontwikkeling. Waar nodig en mogelijk komen wij tegemoet aan speciale begeleidingsbehoeften. Deze begeleiding en ondersteuning heeft de volgende kenmerken:

 Aannamebeleid leerling met speciale leer- of hulpvraag

In ons protocol toelating leerlingen hebben wij voor leerlingen met een speciale leer- of hulpvraag specifieke criteria omschreven. Hierin formuleren wij de basisvoorwaarden, waaraan een leerling moet voldoen om een plek bij ons op De Marke te kunnen krijgen. Wij hanteren vijf criteria op De Marke als uitgangspunt:

  1. Communicatie: Kinderen zijn in staat te communiceren.
  2. Groep: Kinderen moeten deel kunnen uitmaken van groep.
  3. Onderwijs: Kinderen moeten onderwijs kunnen volgen tot eindniveau groep 6.
  4. Aandacht en veiligheid: Kinderen moeten zich op De Marke veilig voelen.
  5. Verantwoordelijkheid: School is niet in staat om fysieke & persoonlijke verzorging te leveren.

Voor de volledige tekst en toelichting verwijzen wij u naar het protocol toelating leerlingen. U vindt dit document bij de downloads.