Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

De Buitenschoolse/Naschoolse opvang voor kinderen van De Marke kan worden verzorgd door de volgende organisaties te weten:

Partou

Partou Wezeperberg 6: VSO/TSO/BSO Te bereiken via telefoonnummer 033-4337376 en de website: www.partou.nl Via de e-mail te bereiken via wezeperbergbso@partou.nl
Geopend tijdens schoolweken van 15.00-18.15 uur en tijdens vakantie en studiedag vanaf 07.45-18.15 uur.

SKA

Na schooltijd en in de vakanties is uw kind welkom op de bso in kindcentrum de Zilverberg van Ska Kinderopvang. Kijkt u voor meer informatie op www.ska.nl of bel 033-4701313. U kunt ook mailen naar info@ska.nl . De Zilverberg is gevestigd in de Brink.

BEN EN BELLE

Te bereiken via telefoonnummer 033-4968680 of via e-mail: info@benbelle.nl. Informatie via de website: www.benbelle.nl

TEUN

Is te bereiken via telefoonnummer 033-4343133. Informatie via de website www.teunkinderopvang.nl

Bzzzonder

In het Kinderbelevingscentrum De Vathorst. Te bereiken via telefoonnummer: 088 2999 600, info@bzzzonder.nl. Informatie via de website www.bzzzonder.nl