ABC

ABC

ABC, de Amersfoortse Brede scholen Combinatie is een samenwerkingsverband dat zich richt op samenwerkingsactiviteiten voor alle kinderen van Amersfoort in de leeftijd van nul t/m twaalf jaar.

In Amersfoort betekent dit op de eerste plaats een bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk). Samen combineren zij hun krachten om met een wijkgericht aanbod te komen voor kinderen en hun ouders. Samen werken ze aan doorlopende leerlijnen, gezamenlijke activiteiten, pedagogische afstemming en goede overdracht en begeleiding van kinderen.

De Marke is onderdeel van ABC Vathorst-Midden. Met de ketenpartners in dit cluster wordt samengewerkt, onder andere met diverse BSO’s, de peuterschool van Partou en met muziekonderwijs Midden Nederland. De coördinatie van ons ABC-cluster De Brink is in handen van onze schoolleider Tatiana de Graaff. 

Voor meer informatie over de activiteiten die ABC organiseert kunt u kijken op hun website https://www.abc-amersfoort.nl. Ook hebben zij een eigen Facebookpagina genaamd 'ABC Vathorst'. Via de geMARKEerd houden wij u ook regelmatig op de hoogte van activiteiten die door ABC Vathorst georganiseerd worden.