MR

Medezeggenschapsraad

Onze Medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet geregeld inspraakorgaan. De MR bestaat uit 4 ouders/verzorgers en 4 leerkrachten, die als vertegenwoordigers van die groepen gekozen worden voor een zittingsduur van 3 jaar.

In het schooljaar 2023 – 2024 heeft de MR de volgende leden:

Teamgeleding: Anneloes van Ark, Jeroen de Boer, Machteld van der Pijll en Tamara Heijmen. 
Oudergeleding:Joost Merema (voorzitter), Marieke Ruijzing en Anne Turksma.

Wat doet de MR?

Wij behartigen de belangen van leerlingen, ouders/verzorgers en personeel. Een energieke, daadkrachtige, besluitvaardige en vooral leuke groep mensen die samen één missie hebben: kinderen laten leren en ontwikkelen in een kwalitatief goede en (sociaal) veilige leefomgeving waar ze zichzelf kunnen en durven zijn.

Samen met de directie sturen wij op een goede uitvoer van het beleid en de beleving van ‘De Bedoeling’. Wij zijn adviseur, gesprekspartner en ervaringsdeskundige voor de directie en vanuit die rol hebben we (afhankelijk van het onderwerp) advies- of instemmingsrecht. Dat betekent dat we met de directie overleggen voordat deze een besluit kan en mag nemen om een plan tot uitvoer te brengen.

Belangrijke thema’s

Wij vergaderen minimaal 6 keer per jaar over o.a. het schoolplan, de begroting en belangrijke veranderingen als de overgang naar andere schooltijden. Ook hebben we het over het welzijn van de kinderen, schoolprestaties, ontwikkelingen binnen het onderwijs of zaken die wij, als vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en personeel, signaleren.

De afgelopen periode ondersteunen we tevens medewerkers en directie in het COVID-19 crisisteam. Daarbij stellen we alles in het werk om snel in te spelen op de laatste ontwikkelingen en te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

Uw inbreng

Heeft u een goed idee voor De Marke? Wilt u misschien iets aankaarten? Of heeft u interesse om een vergadering bij te wonen? Spreek dan gerust een MR-lid aan of stuur een e-mail naar mr.demarke@kpoa.nl.

 Teruglezen wat er in de MR besproken is? De notulen kunt u hier vinden.

                                           

Anneloes van Ark    Tamara Heijmen -Bos      Jeroen de Boer     Machteld van der Pijll

 

                        

Marieke Ruijzing           Joost Merema               Wietske Stoelinga            Anne Turksma