Opleidingsschool

Opleidingsschool

De Marke is een gecertificeerde opleidingsschool. Wij bieden jaarlijks aan tientallen studenten, van de PABO (HU), ROC & sportopleiding, een plek voor een leerzame stage. Daarnaast zijn we in het schooljaar 2018/2019 gestart met het opleiden van zij-instromers. Wij doen dit om te zorgen voor nieuwe generaties leerkrachten en voor het realiseren van extra handen in de groep. 

Als opleidingsschool hebben wij een groot aantal leekrachten, die zich tot mentor hebben nageschoold. Tevens worden alle opleidingsschoolactiviteiten gecoördineerd door een speciaal daarvoor vrijgeroosterde opleidingscoördinator. Deze taak wordt op De Marke ingevuld door Tamara de Koning. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. Tamara de Koning via t.dekoning@kpoa.nl