Interesseformulier 4-jarige

Interesseformulier 4-jarige

Als uw kind jonger dan 3 jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school, dan kunt u dat kenbaar maken met dit interesseformulier. Het aantal interesseformulieren geeft ons inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan de door u getoonde interesse in onze school. Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw kind definitief aanmelden via onze website www.basisschooldemarke.nl (aanmelden nieuwe leerling)

Vanaf de leeftijd van 3 jaar gaan we, op basis van de aanmelding, beoordelen of wij tot plaatsing van uw zoon/dochter kunnen overgaan. We laten dat dan aan u weten via een bevestiging van plaatsing. Daarna volgt een gesprek met de teamleider en/of schoolleider en gaan we nader met elkaar kennismaken. Ongeveer 6 weken van tevoren geven wij aan u door in welke groep uw zoon/dochter bij ons gaat starten. De leerkracht van de betreffende groep neemt dan contact met u op om kennis te maken voordat uw zoon/dochter bij ons gaat starten.

* Deze velden zijn verplicht.