School

School

Waar wij voor staan

Met plezier naar school is een van onze belangrijkste uitgangspunten. Daarnaast vinden wij het belangrijk onze kinderen zo te begeleiden dat zij goed toegerust zijn om zelfstandig in onze maatschappij te kunnen functioneren en zij een goede start in het Voortgezet Onderwijs kunnen maken. Dat doen wij graag samen met onze ouders/verzorgers die wij als partner in opvoeding zien.

Op De Marke bieden wij onderwijs aan dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Via Handelingsgericht werken (HGW) gaan we zo effectief mogelijk om met de verschillen tussen kinderen. Daarnaast willen we met ons onderwijs aansluiten op de wereld van nu en morgen. Een school waar kinderen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd kennis maken met techniek en Engels in alle groepen. In ons onderwijs gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om een positieve houding en instelling verbonden met onze waarden. Voor ons zijn de kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding. Ze zorgen voor houvast in ons eigen handelen en onze kijk op de wereld.

Verdeeld en toch samen

Onze grote basisschool is verdeeld in kleine clusters die zorgdragen voor een geborgen en prettig gevoel voor kinderen en leerkrachten. Deze geborgenheid en rustige omgeving staat garant voor het optimaal kunnen spelen, werken en leren. Een schoolomgeving waar het goed toeven is en kinderen kunnen gedijen.

Informatie

Alle relevante informatie vindt u op onze website. Hoe werken wij? Hoe waarderen ouders en kinderen onze school? Wat leren de kinderen? Deze informatie vindt u, naast andere zaken, in onze Schoolgids. De jaarlijks veranderende informatie en direct bereikbare informatie, zoals het gymrooster, het vakantierooster, deel B van de schoolgids, de jaarkrant. Al deze documenten vindt u bij DOWNLOADS. Hoe de inspectie ons waardeert, welke CITO scores wij behalen, uitslagen van tevredenheidsonderzoeken bij ouders en kinderen vindt u terug via linkjes naar inspectie en VENSTERS PO. Aanraders om naar door te klikken.