Identiteit

Identiteit

De Marke is een school voor Katholiek basisonderwijs. Het onderwijs op onze school helpt leerlingen zich te ontplooien en te vormen door middel van een levensopvatting die uitgaat van geloven in God, volgens een katholieke visie. Door middel van catecheselessen, die we geven aan de hand van de catechese methode “Hemel en aarde”, helpen we de kinderen zich op godsdienstig vlak te ontplooien en te vormen. De schoolcatechese draagt ertoe bij dat onze leerlingen tot een kritische en open opstelling komen. Wij verwachten dat alle leerlingen aan de godsdienstige en catechese activiteiten meedoen. Indien ouders dit respecteren is hun kind welkom op De Marke.

Wij voelen ons verbonden met de Katholieke parochiegemeenschap 'Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort'. Voor onze vieringen werken wij nauw samen met de pastores. Jaarlijks hebben wij onze kerstviering in de Josephkerk te Hooglanderveen. In groep drie vindt jaarlijk een excursie plaats naar deze kerk.