Schoolgids & jaarkrant

Schoolgids

De schoolgids van kbs De Marke bestaat uit twee delen. Een algemeen deel en de jaarkrant, die elk schooljaar rond de zomervakantie wordt gemaakt. De schoolleiding heeft de inhoud met zorg samengesteld. De leden van de medezeggenschapsraad hebben ingestemd met de inhoud van de schoolgids en de jaarkrant.

U vindt de schoolgids bij onze downloads.

Via scholenopdekaart.nl vindt u meer informatie over de school.