Ouders & Leerlingen

Ouders

De ouder(s)/verzorger(s) op De Marke zien wij als partner in opvoeding. Belangrijk daarbij is om naast respectvolle omgang goed met elkaar te overleggen en elkaar te informeren.

Ouderbetrokkenheid

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen in onze school actief deelnemen in diverse geledingen. Zo zijn er ouder(s)/verzorger(s) actief in de MR, de OAC. Ook zijn er ouders die helpen met de luizencontroles en in onze schoolbibliotheek. Ook in de groepen zijn ouders actief. Elke groep heeft één of meerdere groepsouders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij de organisatie van activiteiten in de groep. Het gaat hierbij om activiteiten zoals excursies, speciale lessen, vieringen en ondersteuning van leesactiviteiten. U heeft dus ruime mogelijkheid om actief bij onze school en in de groep van uw kind betrokken te zijn. 

Contacten 

Op De Marke hebben we een aantal zaken ingericht om de communicatie in goede banen te leiden. Natuurlijk de directe contacten tussen leerkracht, kind en ouder waarbij de leerkrachten jaarlijks een aantal vaste momenten hebben dat zij u informeren en met u in gesprek gaan. Zo starten we het schooljaar met kennismakingsgesprekken met de nieuwe groepsleerkracht, is er in het begin van het jaar een algemene informatiebijeenkomst, zijn er leerling-ouder-leerkracht gesprekken, wordt u over de dagelijkse gang via de Parro geïnformeerd en hebben we driemaal per jaar, in november, februari en zonodig aan het eind van het schooljaar oudergesprekken. Tussendoor is er altijd de mogelijkheid om een aparte afspraak te maken met de leerkracht(en) van uw kind. Indien er bijzondere zaken spelen worden de intern begeleider en/of de teamleider bij het overleg met u betrokken.

In algemene zin informeren wij u via onze vernieuwde website, via de wekelijkse nieuwsbrief GeMARKEerd. Tevens hebben we voor alle ouder(s)/verzorger(s) onze schoolgids en jaarkrant beschikbaar waarin veel lezenswaardigheden voor en uit de dagelijkse schoolpraktijk te vinden zijn. 

Vanuit school informeren wij u zorgvuldig via o.a. jaarkrant, nieuwsbrief en Parro. Wij vertrouwen erop dat u kennis neemt van deze informatie.