Ouders & Kinderen

Ouders

De ouders/verzorgers op De Marke zien wij als partner in opvoeding. Belangrijk daarbij is om naast respectvolle omgang goed met elkaar te overleggen en elkaar te informeren.

Ouderbetrokkenheid

Ouders kunnen in onze school actief deelnemen in diverse geledingen. Zo zijn er ouders actief in de MR, de OAC, de luizenwerkgroep & de klussenwerkgroep. Ook in de groepen zijn ouders actief. Elke groep heeft één of meerdere groepsouders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij de organisatie van activiteiten in de groep. Het gaat hierbij om activiteiten zoals excursies, speciale lessen, vieringen en ondersteuning van leesactiviteiten. U heeft dus ruime mogelijkheid om actief bij onze school en in de groep van uw kind betrokken te zijn. 

Contacten 

Op De Marke hebben we een aantal zaken ingericht om de communicatie in goede banen te leiden. Natuurlijk de directe contacten tussen leerkracht, kind en ouder waarbij de leerkrachten jaarlijks een aantal vaste momenten hebben dat zij u informeren en met u in gesprek gaan. Zo starten we het schooljaar met een algemene ouderavond, zijn er kind-ouder-leerkracht gesprekken, wordt u over de dagelijkse gang via de klassenmail twee wekelijks geïnformeerd en hebben we driemaal per jaar, in november, februari en zonodig aan het eind van het schooljaar oudergesprekken. Tussendoor is er altijd de mogelijkheid om een aparte afspraak te maken met de leerkracht(en) van uw kind. Indien er bijzondere zaken spelen worden de intern begeleider, de RT leerkracht en de bouwteamleider bij het overleg met u betrokken.

In algemene zin informeren wij u via onze vernieuwde website, via de wekelijkse nieuwsbrief GeMARKEerd. D Tevens hebben we voor alle ouders onze schoolgids en jaarkrant beschikbaar waarin veel lezenswaardigheden voor en uit de dagelijkse schoolpraktijk te vinden zijn. Ook het narrow Casting systeem op de 4 publicatieborden in school houden wij zo actueel mogelijk en is een snelle, leuke en handige informatievoorziening.

Vanuit school informeren wij u zorgvuldig via o.a. jaarkrant, nieuwsbrief en groepsmail. Wij vertrouwen erop dat u kennis neemt van deze informatie.