Bedoeling

De bedoeling van De Marke

Leerlingen op De Marke halen het beste uit zichzelf om mee te kunnen doen én een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Leerlingen leren zichzelf kennen én mogen worden wie ze willen zijn. De leerlingen op De Marke vormen met elkaar een gemeenschap en worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Er is vanzelfsprekend ook aandacht voor een brede ontwikkeling van kennis en vaardigheden om een passende stap te zetten naar het vervolgonderwijs.
Om dagelijks te kunnen werken vanuit de bedoeling hebben we met elkaar een paar leidende principes geformuleerd. Die helpen ons om in de hectiek van het dagelijks leven de juiste weg te bewandelen.

We hebben hoge verwachtingen van elkaar We onderschatten elkaar niet.
Dat geldt voor leerlingen, maar ook voor ouders en leraren. We durven te vragen en een appèl te doen op elkaar. Wetend dat iedereen een bijdrage levert die waardevol is.

Het kind is aan het werk. De leraar is coach.
We faciliteren het leerproces van kinderen. Zij maken de vlieguren. De leraar sluit aan bij de naaste zone van ontwikkeling en daagt de leerling uit om een volgende stap te maken.

We leren van en met elkaar. Ouders horen erbij!
Uit onderzoek weten we dat ouders belangrijk zijn in het leren en ontwikkelen van leerlingen. Bovendien vormen we samen met leerlingen en ouders een gemeenschap. De inbreng van ouders is voor een goede school niet weg te denken.

We halen de buitenwereld naar binnen en gaan zelf naar buiten.    
De school is onderdeel van de wijk. De school en de wijk hebben elkaar veel te bieden. Met de bedoeling geven we ook expliciet richting aan onze katholieke identiteit: ‘Wij geloven in jou’. Wij helpen leerlingen om mens te mogen worden in deze wereld, waarin zij leren om aandacht en verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap en de wereld  waarin we leven.