Interesseformulier neveninstroom

Interesseformulier neveninstroom

Onderaan deze pagina treft u het interesseformulier aan van De Marke, zoals vastgelegd door ons bestuur. U ontvangt een bevestiging van uw interesse.

Toelichting bij het interesseformulier
Met dit interesseformulier geeft u aan interesse te hebben om uw kind aan te melden op De Marke. Dit is dus nog geen officiële inschrijving. Wanneer wij dit formulier volledig ingevuld en ondertekend hebben ontvangen zullen wij dit in behandeling nemen. Wij maken hierbij het volgende onderscheid:

  1. Wanneer het een verhuizing betreft naar Amersfoort vanuit een andere woonplaats of wanneer u binnen Amersfoort verhuist naar een andere wijk zal u geplaatst worden op de interesselijst voor verhuizingen. Wij nemen na ontvangst van het interesseformulier binnen 2 weken contact met u op over de verdere voortgang.
  2. Wanneer u van school wilt veranderen maar er geen verhuizing plaats vindt of wanneer u binnen de huidige wijk verhuist en van school wil veranderen, zal u geplaatst worden op de algemene interesselijst. Wij nemen rond mei van het lopende schooljaar contact met u op over de verdere voortgang.

Interesseformulieren die wij na 1 juni van het lopende schooljaar ontvangen en waarbij het geen verhuizing betreft zoals beschreven bij punt 1, worden niet meer meegenomen voor het komende schooljaar.

Leerlingadministratie
De gegevens die u heeft ingevuld op het interesseformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school (ParnasSys). Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die deze gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Privacyreglement
Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons privacyreglement, dat u kunt downloaden op de website van Stichting SKOSS-KPOA: https://www.skoss-kpoa.nl/over-ons/privacy

* Deze velden zijn verplicht.