Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Elke schooldag start om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 
Totaal betekent dit voor het aantal onderwijsuren: 25 uur per week; op jaarbasis 940 uur.

Aanvang van de lessen

Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen op De Marke welkom. De kinderen mogen zelfstandig naar binnen. Uiteraard komt het wel eens voor de nieuwe kinderen het nog spannend vinden. Op de wenochtend kunnen ouders daarom mee naar binnen.. De leerlingen vragen wij afscheid te nemen van hun ouders op het schoolplein of bij de centrale hal in de scholen. Om 8.30 uur beginnen de lessen.

Na afloop van de schooltijd worden de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. In verband met de grote aantallen ouders vragen wij u vriendelijk om buiten op uw kind(eren) te wachten.