Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Elke schooldag start om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 
Totaal betekent dit voor het aantal onderwijsuren: 25 uur per week; op jaarbasis 940 uur.

Aanvang van de lessen

Vanaf 8.20 uur zijn de leerlingen op De Marke welkom. De leerlingen mogen zelfstandig naar binnen. Uiteraard komt het wel eens voor dat de nieuwe leerlingen het nog spannend vinden. Op de wenochtend kunnen ouder(s) / verzorger(s) daarom mee naar binnen.. De leerlingen vragen wij afscheid te nemen van hun ouders op het schoolplein. Om 8.30 uur beginnen de lessen.

Na afloop van de schooltijd worden de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. In verband met de grote aantallen ouder(s)/verzorger(s) vragen wij u vriendelijk om buiten op uw kind(eren) te wachten.