Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden

Vanaf dit schooljaar (2019-2020) werken wij met een continurooster. Elke schooldag start om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 

Totaal aantal onderwijsuren: 25 uur per week; op jaarbasis 940 uur.

Aanvang van de lessen

Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen op De Marke welkom. De kinderen van de groepen 1-2 en groep 3 (tot aan de herfstvakantie) mogen door hun ouders naar binnen worden gebracht. De overige leerlingen vragen wij afscheid te nemen van hun ouders op het schoolplein of bij de centrale hal in de scholen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Wij vragen u vriendelijk om op tijd afscheid te nemen.

Na afloop van de schooltijd worden de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. In verband met de grote aantallen ouders vragen wij u vriendelijk om buiten op uw kind(eren) te wachten.