Schooltijden

Schooltijden

Aanvang van de lessen

Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen op De Marke welkom. De kinderen van de groepen 1-2 en groep 3 (tot aan de herfstvakantie) mogen door hun ouders naar binnen worden gebracht. De overige leerlingen vragen wij afscheid te nemen van hun ouders op het schoolplein of bij de centrale hal in de scholen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Wij vragen u vriendelijk om op tijd afscheid te nemen.

Na afloop van de schooltijd worden de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. In verband met de grote aantallen ouders vragen wij u vriendelijk om buiten op uw kind(eren) te wachten.

Schooltijden

maandag

08.30          - 12.00 uur

13.00  - 15.00 uur

dinsdag

08.30          - 12.00 uur

13.00  - 15.00 uur

woensdag  

08.30          - 12.30 uur

vrije middag

donderdag

08.30          - 12.00 uur

13. 00  - 15.00 uur

vrijdag

08.30          - 12.30 uur 

vrije middag 


Totaal aantal onderwijsuren: 24,50 uur per week; op jaarbasis 940 uur. De schooltijden zijn zodanig dat alle leerlingen van De Marke op de maandag, dinsdag en donderdag 5,5 lesuren maken en op de woensdag en de vrijdag 4 lesuren.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen wij werken met een continurooster. Elke dag start om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur.