Neveninstroom

Neveninstroom zijn leerlingen die vanwege verhuizing of om andere redenen gedurende het lopende schooljaar instromen op De Marke. In onderstaand overzicht kunt u zien in welke leerjaren er voor het schooljaar 2023-2024 nog ruimte is voor leerlingen om in te stromen en in welke leerjaren dat niet het geval is. 

Groep 1/2: groepen zitten vol, er is geen ruimte voor instroom 
Groep 3: er is nog plek voor instroom 
Groep 4: er is nog plek voor instroom 
Groep 5: er is nog plek voor instroom 
Groep 6: er is nog plek voor instroom 
Groep 7: er is nog plek voor instroom 
Groep 8: er is nog plek voor instroom