Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

Onderaan deze pagina vindt u de mogelijkheid om digitaal een verlofaanvraag in te dienen. Het toekennen van extra verlof is aan strikte regels gebonden. Wij hanteren hiervoor de wettelijke uitgangspunten. Wij adviseren u voor het aanvragen van verlof kennis te nemen van deze regels. U vindt de mogelijkheden hier. Voor meer informatie verwijzen bij u naar de webpagina van de rijksoverheid:
Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969

Procedure:

a. U vult het formulier in op de website.
b. School Business Manager beoordeelt aanvraag, indien nodig met de desbetreffende leerkracht/intern begeleider.
c. U ontvangt via de mail bericht over de eventuele toekenning.
d. Dit bericht wordt ook naar de groepsleerkracht verzonden.
e. Eén exemplaar gaat in het leerlingenarchief.

Voor het aanvragen van verlof kunt u de onderstaande formulieren gebruiken. Vraagt u voor meerdere gezinsleden verlof aan, dan mag dit worden gestuurd naar de bouwteamleider van uw oudste kind.