Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

Onderaan deze pagina vindt u de mogelijkheid om digitaal een verlofaanvraag in te dienen. Het toekennen van extra verlof is aan strikte regels gebonden. Wij hanteren hiervoor de wettelijke uitgangspunten. Wij adviseren u voor het aanvragen van verlof kennis te nemen van deze regels. U vindt de mogelijkheden hier. Voor meer informatie verwijzen bij u naar de webpagina van de rijksoverheid:
Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969

Procedure:

a. U vult het formulier in op de website.
b. School Business Manager beoordeelt aanvraag, indien nodig met de desbetreffende leerkracht/intern begeleider.
c. U ontvangt via de mail bericht over de eventuele toekenning.
d. Dit bericht wordt ook naar de groepsleerkracht verzonden.
e. Eén exemplaar gaat in het leerlingenarchief.