Leerlingenraad

Leerlingenraad

Op De Marke is een leerlingenraad actief. Hierin zitten vertegenwoordigers uit alle groepen 6, 7 en 8. In totaal vormen ze een overlegraad die meedenken over schoolzaken. Op deze manier zijn leerlingen medeverantwoordelijk voor de dingen die gebeuren op school en wordt er aangesloten bij burgerschapszin.
 
De leerlingenraad komt zes keer per jaar bij elkaar onder leiding van een lid van het managementteam. De agenda wordt vooral gevuld met punten vanuit de leerlingen. Beslissingen van de school worden toegelicht en de leerlingen worden gebruikt als klankbord. 
 
De vertegenwoordiger uit elke groep werkt met een schrift dat op een vaste plek in de klas ligt. Daarin kunnen zaken genoteerd worden die de kinderen bezighouden. De klassenvertegenwoordiger zorgt dat er in overleg met de leerkracht in de groep tijd gemaakt wordt om de onderwerpen uit de leerlingenraad te bespreken. Wij hechten waarde aan een goede inbreng van onze leerlingen.