Privacy

Privacy

Op De Marke hechten wij grote waarde aan de privacy van uw kind. Via ons communicatieplatform Parro kunt u uw privacyvoorkeuren aangeven bij school. Deze voorkeuren kunt u te alle tijde wijzigen. 

Onze school is onderdeel van Stichting SKOSS-KPOA. Op de website van onze stichting kunt u meer informatie vinden hoe wij omgaan met de privacy van uw kind(eren).

https://www.skoss-kpoa.nl/over-ons/privacy