FAQ

FAQ

Informatieochtend: kom de sfeer proeven!

Om een goed beeld van onze school te krijgen, bent u van harte welkom op onze informatieochtend. Op deze ochtend vertellen wij wat de school u en uw kind kan bieden. De eerstvolgende informatiebijeenkomst is nog niet bekend.

Hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt uw kind aanmelden door het invullen van het interesseformulier en dit af te geven of in te sturen naar de administratie van de school Wezeperberg 4, 3825 DJ Amersfoort. 

Is De Marke een goede school voor mijn kind?

De Marke biedt veel kinderen een goede schoolloopbaan. We hebben een breed bij-de-tijds onderwijsaanbod. Uw kind is welkom wanneer u de Katholiciteit van de school respecteert en er plaatsruimte is. We laten de groepen niet groter worden dan 32 leerlingen. In het document “aannamebeleid” leest u meer.

Is de Marke niet te groot, te massaal, een leerfabriek?

Gelet op de grote belangstelling valt het in de praktijk reuze mee. We werken in clusters die ieder hun eigen ingang hebben. Wanneer u de school bezoekt zal het u opvallen hoe rustig het in onze school is en dat terwijl meer dan 755 leerlingen op De Marke leskrijgen. Kinderen ervaren in hun clusters intimiteit en geborgenheid. Alleen als we allemaal samen komen voor de jaaropening of bij feesten dan is het juist leuk om met velen uit volle borst te zingen en feest te vieren.

Wat is de ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage is € 62,50 euro per schooljaar; tussentijdse instroom naar rato, op basis van wanneer de activiteiten plaatsvinden in het schooljaar. Dit bedrag is inclusief kampsparen, schoolreisje en alle activiteiten die we gedurende het schooljaar organiseren. Indien het moeilijk is het bedrag op te brengen kennen we bijzondere regelingen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen neemt u dan contact op met de (bouw)teamleider van de bouw waarin uw kind zit. 

Mijn kind heeft extra hulp nodig? Is het ook welkom?

Jazeker, mits wij een goede bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind(eren) kunnen leveren. We hebben een deskundig ondersteuningsteam met o.a. een orthopedagoog. Ook hebben wij een RT-leerkracht, een leerkracht die gespecialiseerd is in meer- en hoogbegaafden en een leraar- en klassenassistente. De meeste extra ondersteuning wordt door de leerkrachten in hun groep verzorgd. 

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Bij ziekte wordt u verzocht dit tijdig door te geven aan de administratie. U kunt hiervoor de school bellen vanaf 08.00 uur of een melding maken via marke.ziektemelding@kpoa.nl. Ook kunt u via deze website uw kind ziekmelden. Wanneer u uw kind zonder melding afwezig is ondernemen wij actie!

Hoe regel ik de voor- en naschoolse opvang, de BSO?

U kunt hiervoor contact op nemen met de diverse BSO’s in de wijk Vathorst. U vindt de namen en telefoonnummers hier.

Hoe vraag ik extra verlof aan?

U kunt hiervoor het verlofformulier op de website invullen  en opsturen naar de (bouw)teamleider. Zij beoordelen uw aanvraag. Wij hanteren strikt de verlofcriteria zoals vermeld op het formulier. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden verlenen wij extra verlof. Wat we daar onder verstaan vindt u hier.

Werkt de Marke met 5 gelijke dagen?

De Marke werkt met 5 gelijke dagen. De kinderen eten op school en gaan niet tussendoor naar huis. Dit wordt ook wel het continuerooster genoemd

maandag

08.30 - 14.00 uur

dinsdag

08.30 - 14.00 uur

woensdag

08.30 - 14.00 uur

donderdag

08.30 - 14.00 uur

vrijdag

08.30 - 14.00 uur