FAQ

FAQ

Informatieochtend: kom de sfeer proeven!

Om een goed beeld van onze school te krijgen, bent u van harte welkom op onze informatieochtend. Op deze ochtend vertellen wij wat de school u en uw kind kan bieden. De eerstvolgende informatiebijeenkomst vindt u op de homepagina van de website.

Hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt uw kind aanmelden door het invullen van het interesseformulier en dit af te geven of in te sturen naar de administratie van de school Wezeperberg 4, 3825 DJ Amersfoort. 

Is De Marke een goede school voor mijn kind?

De Marke biedt veel leerlingen een goede schoolloopbaan. We hebben een breed bij-de-tijds onderwijsaanbod. Uw kind is welkom wanneer u de katholieke identiteit van de school respecteert en er plaatsruimte is. We laten de groepen niet groter worden dan 32 leerlingen. In het document “aannamebeleid” leest u meer.

Is de Marke niet te groot, te massaal, een leerfabriek?

Gelet op de grote belangstelling valt het in de praktijk reuze mee. We werken in clusters die ieder hun eigen ingang hebben. Wanneer u de school bezoekt zal het u opvallen hoe rustig het in onze school is en dat terwijl meer dan 755 leerlingen op De Marke leskrijgen. Leerlingen ervaren in hun clusters intimiteit en geborgenheid. Alleen als we allemaal samen komen voor de jaaropening of bij feesten dan is het juist leuk om met velen uit volle borst te zingen en feest te vieren.

Wat is de ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, daarnaast is tussentijdse instroom naar rato op basis van wanneer de activiteiten plaatsvinden in het schooljaar. Dit bedrag is inclusief kampsparen, schoolreisje en alle activiteiten die we gedurende het schooljaar organiseren. Er wordt geen enkele leerling uitgesloten van een activiteit als ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Mijn kind heeft extra hulp nodig? Is het ook welkom?

Jazeker, mits wij een goede bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind(eren) kunnen leveren. In het schoolondersteuningsplan kunt u vinden wat onze grenzen zijn. We hebben een deskundig ondersteuningsteam van intern begeleiders en een leerkracht gespecialiseerd in meer- en begaafdenonderwijs. De meeste extra ondersteuning wordt door de leerkrachten in de groep verzorgd, waarbij leerkrachten ondersteund worden door leerkrachtondersteuners.

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Bij ziekte wordt u verzocht dit tijdig door te geven aan de administratie. U kunt hiervoor de school bellen vanaf 08.00 uur of een melding maken via marke.ziektemelding@kpoa.nl. Ook kunt u via deze website uw kind ziekmelden. Wanneer u uw kind zonder melding afwezig is ondernemen wij actie!

Hoe regel ik de voor- en naschoolse opvang, de BSO?

U kunt hiervoor contact op nemen met de diverse BSO’s in de wijk Vathorst. U vindt de namen en telefoonnummers hier.

Hoe vraag ik extra verlof aan?

U kunt hiervoor het verlofformulier op de website invullen. De school business manager beoordeelt uw aanvraag. Wij hanteren strikt de verlofcriteria zoals vermeld op het formulier. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden verlenen wij extra verlof. Wat we daar onder verstaan vindt u hier.

Werkt de Marke met 5 gelijke dagen?

De Marke werkt met 5 gelijke dagen. Leerlingen eten op school en gaan niet tussendoor naar huis. Dit wordt ook wel het continuerooster genoemd

maandag

08.30 - 14.00 uur

dinsdag

08.30 - 14.00 uur

woensdag

08.30 - 14.00 uur

donderdag

08.30 - 14.00 uur

vrijdag

08.30 - 14.00 uur