JOSSEE-steunpunt passend onderwijs

Informatie SWV de Eem en JOSEE

Samenwerkingsverband de Eem

Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. Soms heeft een kind extra ondersteuning, begeleiding of hulp nodig. Samen wordt gezocht naar het beste onderwijsaanbod voor elke leerling. Lukt dat niet? Dan ondersteunen wij de school en leerling. In Samenwerkingsverband de Eem werken schoolbesturen en basisscholen in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg samen. Het gaat om 23 samenwerkende schoolbesturen van ruim 124 reguliere en speciale (basis)scholen.

Voor meer informatie: - www.swvdeeem.nl - Emailadres: info@swvdeeem.nl - telefoonnummer: 033 – 760 11 91.

JOSEE

JOSEE is het gezamenlijk steunpunt voor jeugd en ouders van SWV de Eem (primaire onderwijs) en SWV Eemland (voortgezet onderwijs). We werken in de regio Eemland (gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg). Het steunpunt is bedoeld om jeugd en ouders te informeren en ondersteunen op het gebied van passend onderwijs. Tegelijkertijd signaleert JOSEE het als er iets verbeterd kan worden op het gebied van passend onderwijs in de regio. Kom je ergens zelf niet uit? Neem contact op! JOSEE beantwoordt al jouw vragen, gaat in gesprek en ondersteunt waar nodig. Ook is er de mogelijkheid om op ons spreekuur (op afspraak) te komen

Voor meer informatie: - www.josee.nu - emailadres: contact@josee.nu - telefoonnummer: 033 – 30 30 488.