Media

Op de Marke vinden wij het belangrijk om u als ouder een beeld te geven van onze activiteiten op school. Hiervoor maken wij regelmatig foto's & filmopnames van onze activiteiten. In het kader van de privacy bieden wij dit beeldmateriaal aan op een afgesloten deel van de website. Ouders & verzorgers ontvangen hiervoor een toegangscode van de leerkracht. Wij verzoeken u met klem dit beeldmateriaal niet met anderen te delen. Wij vertrouwen op uw zorgvuldigheid hierin.

Ons materiaal is onderverdeeld in enkele categorieën