Week tegen pesten

Week tegen pesten

De Marke, een veilige school.

Naast een veilig thuis is een veilige school een voorwaarde voor uw kind om zich goed te kunnen ontwikkelen. Om deze reden vindt het team van De Marke een veilige school belangrijk. Zo is er een vernieuwd antipest protocol, zijn er interne contactpersonen en is er een coördinator die het beleid op school rondom pesten coördineert.

Wat gebeurt er in de klas.

In de klassen zijn de leerkrachten actief met lessen sociaal emotioneel leren (SEL). Hiervoor gebruiken we de methode KWINK. Over de inhoud van deze lessen wordt u regelmatig via de geMARKEerd geïnformeerd en op de website van KWINK op school kunt u ook informatie ophalen. Naast de reguliere lessen SEL doet De Marke doet dit jaar mee met de ‘week tegen pesten’. In de lessen SEL besteden we deze week in alle groepen extra aandacht aan (online) pestgedrag. De lessen zijn gericht op bewustwording van (online) pestgedrag en verbeteren van de weerbaarheid van de leerlingen. Zeker in de bovenbouw is het online gedrag van de leerlingen een punt van aandacht en zijn er genoeg redenen om ook als school een proactieve houding te hebben. Uw kind zal u waarschijnlijk hierover al het een en ander hebben verteld. Op de website 'week tegen pesten' vindt u meer informatie over deze week.