Tevredenheidspeiling ouders en/of verzorgers

Tevredenheidspeiling ouders en/of verzorgers

Tevredenheidspeiling ouders en/of verzorgers

Op maandag 12 maart heeft u via de mail een uitnodiging gekregen voor de twee jaarlijkse tevredenheidspeiling. Deze mail is verstuurd door het onderzoek- en communicatie advies bureau voor het onderwijs “Scholen met succes”.

Tot op heden heeft 28% van de ouders de vragenlijst ingevuld. Daarom willen wij u oproepen om de vragenlijst in te vullen als u dat nog niet heeft gedaan. Op 26 maart zal u via de mail een herinnering ontvangen over het onderzoek als u nog niet heeft deelgenomen. Wij hechten veel waarde aan uw mening over de Marke. Dit zorgt er namelijk voor dat wij de kwaliteit van ons onderwijs kunnen waarborgen en verbeteren.