Stakingsdag 14 maart

Stakingsdag 14 maart

Gisteren hebben we gestaakt. Wellicht heeft u de posters op de ramen zien hangen en heeft u de spandoeken in de school zien hangen? Gisteren was de school niet alleen het registratiepunt voor alle leden van de bonden, maar we hebben ook met alle aanwezigen actie gevoerd. Dit deden we d.m.v het hijsen en laten vallen van 2 spandoeken.

Bij het hijsen (salaris omhoog) en neerlaten (werkdruk verlagen) van deze spandoeken vanaf het dak van de school is ook gesproken. De tekst kunt u hieronder lezen.

´Ik open niet met ´Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent´, dat zijn karikaturen, wij zijn professionals. Professionals die letterlijk wel óp school zijn, maar niet werken vandaag. We hebben het werk neergelegd, wij staken. En waarvoor? Voor goed onderwijs. Onderwijs doet er toe. Onderwijs geeft kinderen een basis. Een basis om een toekomst mee op te bouwen. En die toekomst is niet alleen de toekomst van onze kinderen, het is ook onze toekomst!

Wij zijn nu het fundament waar zij op kunnen bouwen, straks is het omgedraaid. Dan zijn zij het fundament waar de maatschappij op steunt.

Goed onderwijs gaat ons allemaal aan! Maak er geld voor vrij om het te realiseren. Geld om de werkdruk te verlagen, de werkdruk MOET  OMLAAG! En ja, daar is geld voor toegezegd, we zijn op de goede weg. Het begin is er!

Maar er moet meer gebeuren. Een eerlijk salaris, dat is wat wij nog willen. Niet willen, wat rechtvaardig is. Zoals ik net al zei, we werken aan een toekomst. En dat gebeurt echt niet alleen in het voortgezet onderwijs, dat gebeurt ook hier in het primair onderwijs. Hier op de basisschool, hier op onze Marke! En op de scholen van de collega’s die hier ook aanwezig zijn!

Met de hogere salarissen blijven of komen er meer mensen die in het  in het onderwijs willen werken, EN DAT IS NODIG! Wij willen onze kinderen die toekomst blijven geven!

En morgen… zijn we er weer voor de kinderen. Het blijft mooi werk, maar dat moet het wel blijven!’

Toen volgde het ophijsen/neerlaten van de spandoeken.