Informatieavond nieuwe schooltijden

Informatieavond nieuwe schooltijden

In de afgelopen drie schooljaren is binnen de KPOA het traject “andere schooltijden” gestart om te komen tot een vijf gelijke dagen model voor alle scholen van de KPOA. Op De Marke hebben gesprekken met leerkrachten, ouders en MR niet geleid tot nieuwe schooltijden.

Halverwege schooljaar 2017-2018 is het traject weer opgepakt op De Marke door een enthousiaste werkgroep. 

Bijna alle KPOA scholen werken inmiddels met een vijf gelijke dagen model of een variant ervan. Het is duidelijk dat De Marke per ingang van 1 augustus 2019 ook gaat werken met andere schooltijden.

De belangrijkste voordelen van andere schooltijden zijn:

 • het kan de rust en structuur op school bevorderen
 • het zorgt voor meer regelmaat in dag- en weekritme
 • er is de verwachting dat het een positieve bijdrage levert aan kwaliteit van onderwijs
 • het komt de verkeersveiligheid ten goede
 • het sluit aan bij een maatschappelijke ontwikkeling

De werkgroep heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd.
De uitgangspunten voor de andere schooltijden zijn:

 • Elke medewerker van De Marke heeft 30 minuten pauze tussen de middag.
 • Het hele team van De Marke gaat werken met andere schooltijden!
 • Er komen twee scenario’s waaruit een keuze gemaakt kan worden.
 • Op De Marke gaan we in ieder geval werken met een vijf gelijke dagen model en een continurooster. Alle groepen hebben dan dezelfde tijden. Dus geen vrije middag voor de onderbouw.

Tijdens het teamoverleg van dinsdag 2 oktober heeft het team van De Marke uitgebreid gesproken met elkaar over de twee scenario’s en de invulling van de pauzes.

Op donderdag 18 oktober staat er een ouderavond gepland. Graag willen wij ook met u in gesprek over de twee scenario’s. Vandaar dat de werkgroep u graag wil uitnodigen voor een ouderavond. U kunt zich inschrijven voor de ouderavond via deze link 

 Het programma van de ouderavond ziet er als volgt uit:

 • 19:45 uur: inloop met koffie en thee.
 • 20:00 uur: korte presentatie over de voordelen van andere schooltijden en toelichting twee scenario’s.
 • Verschillende tafelgroepen: ouders kunnen met elkaar in gesprek en met de werkgroep over de andere schooltijden. Ook de verschillende BSO’s worden uitgenodigd om aanwezig te zijn.

De werkgroep hoopt dat er veel ouders willen meepraten en meedenken over de twee scenario’s van het vijf gelijke dagen model. Wij hopen u te ontmoeten op donderdagavond 18 oktober.

 Met vriendelijke groet namens de werkgroep,

 Karin van den Hoven
schoolleider