Heropening school

Heropening school

Na ruim 6 weken thuisonderwijs, gaan wij 11 mei weer starten met het geven van onderwijs op school. Voor de meivakantie hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop wij dat op De Marke gaan aanpakken. Onze leerlingen gaan in halve groepen, hele dagen naar school. Via Parro heeft u een bericht gekregen in welke shift uw kind(eren) is ingedeeld en welke dagen hij/zij welkom is op school.

Het is voor iedereen weer een nieuwe situatie waar wij met z’n allen het beste van gaan maken. Hierin proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de werkwijze die wij op de Marke gaan hanteren. Het is voor ons, als grote school, een hele puzzel geweest om alles zo goed mogelijk te organiseren. Hierin realiseren wij ons dat het niet voor iedereen een ideale situatie is, hiervoor vragen wij uw begrip.

Brengen en halen

Dagelijks zullen wij rond de 400 leerlingen op school les gaan gegeven. Dit zorgt voor een grote hoeveelheid verkeer rond de school. Om dit goed vorm te kunnen geven gaan wij werken met verschillende ingangen/ uitgangen en in tijdssloten voor het brengen. Daarnaast willen wij u vragen om uw kind(eren) indien mogelijk lopend of op de fiets zelfstandig naar school te laten komen. Wij zullen ’s ochtends de groepen langs lopen om te controleren of iedereen aanwezig is. Missen wij een leerling en hebben wij geen afmelding ontvangen, dan worden ouders/ verzorgers gebeld.

Ouders/ verzorgers en andere volwassenen kunnen wij helaas niet toelaten op het schoolplein en in de school. Wij vragen u, als u uw kind komt brengen, om met gepaste afstand afscheid te nemen van uw kind(eren).  Voor de groepen 1/2 wordt een uitzondering gemaakt, omdat de breng en haal plek op het schoolplein is. In de bijlage kunt u lezen hoe het brengen en halen voor uw kind eruit gaat zien.

Het afscheid nemen kan in deze bijzondere situatie lastig zijn voor uw kind. Een tip is om alvast thuis afscheid te nemen van elkaar.

Leerlingen

Voor onze leerlingen geldt dat zij onderling geen afstand hoeven te houden. Afstand houden tussen de leerkracht en de leerling is niet mogelijk en volgens het RIVM ook niet noodzakelijk. Wel moeten wij goed kijken hoe we deze contactmomenten zoveel mogelijk kunnen minimaliseren. Daarom vragen wij ouders om:

  • hun kinderen kleding aan te trekken die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en worden vastgemaakt (knopen van broeken, klittenband e.d.).
  • eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden genuttigd (geen lastige bekers, maar pakjes e.d., schoon gemaakt fruit).

Ouders in de school

Zoals al eerder in de update aangegeven kunnen wij helaas geen ouders/verzorgers toelaten in de school en op het schoolplein. Contact gaat bij voorkeur telefonisch, via videobellen of via mail. Wij vragen u als ouders om bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.

Hygiëne maatregelen op school
De volgende hygiëne maatregelen worden op school genomen:

  • Onze leerkrachten hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling 1,5 meter afstand te houden. Er worden geen handen geschud of geknuffeld met de leerlingen.
  • Bij binnenkomst, voor het eten en drinken en na het buitenspelen wassen alle leerlingen hun handen.
  • Na het toiletgebruik wordt door de leerling (groep 3 t/m 8) de wc-bril schoongemaakt met een hygiënedoekje.
  • Gedurende dag worden de zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, handgrepen, trapleuningen, deurklinken meermaals schoongemaakt.
  • De toiletten worden minimaal twee keer per dag schoongemaakt.

Meenemen van spullen

Wanneer uw kind binnen komt hangt hij/zij de jas op aan de kapstok en neemt zijn/ haar tas(sen) mee de klas in. Wij willen u vragen om de eerste dag dat uw kind weer naar school gaat, de schoolmaterialen (boeken, schriften etc.) mee te geven in een stevige tas. Deze materialen heeft uw kind nodig om de lessen te volgen in de groep. Indien nodig worden de materialen ook weer mee naar huis gegeven voor de dag dat thuis gewerkt wordt.

Het is naast schoolspullen en het eten en drinken niet de bedoeling om andere spullen van thuis mee naar school te nemen. Denk bijvoorbeeld aan vriendenboekjes, speelgoed en Pokémon Go kaarten.

Trakteren

Jarig zijn is voor veel kinderen één van de hoogtepunten van het jaar en daar hoort trakteren op school bij. In de afgelopen periode zijn veel kinderen jarig geweest en er zijn nog veel kinderen jarig tot aan de zomervakantie. Wij zullen in de klas de verjaardag van uw kind vieren. Hoe vervelend wij het ook vinden, maar voor de gezondheid van iedereen is ervoor gekozen om niet te trakteren op school. Wij begrijpen dat dit een teleurstelling is voor onze kinderen.

Gym

Momenteel mogen wij nog geen gebruik maken van gymzalen in de Brink om onze gymlessen te geven. Wij willen wel waar mogelijk is de lessen buiten door laten gaan. Daarom willen wij u vragen om op de dag(en) dat uw kind gym heeft makkelijk zittende kleding en schoenen aan te trekken. 

Wanneer mag uw kind naar school komen

Elk kind dat gezond is kan naar school. Een leerling blijft thuis bij klachten als hoesten, loopneus, keelpijn en koorts. Ook als er een gezinslid ziek is met koorts blijft de leerling thuis. Hierin blijven wij de richtlijnen van het RIVM volgen. Als uw kind in de loop van de dag op school bovenstaande klachten ontwikkelt zullen we u bellen met de vraag uw kind gelijk op te halen.

Wanneer uw kind of u als ouders in de risicogroep valt, kan het zo zijn dat uw kind niet naar school kan komen. Neem hierover telefonisch contact op met de school. De administratie zal u doorverbinden met iemand van het managementteam.

Bezetting

De meeste leerkrachten zullen starten met werken. Voor een aantal collega’s die nog afwezig zijn hebben wij vervanging kunnen regelen. Via Parro in de betreffende groep zullen wij hierover communiceren. Als er leerkrachten ziek zijn of om andere redenen niet kunnen werken, zullen wij proberen dit op te lossen. U zult begrijpen dat dit niet makkelijk is in deze periode, dus als wij geen andere mogelijkheid zien zal u worden gevraagd uw kind thuis te houden.

Noodopvang

Evenals de afgelopen periode kunnen ouders/ verzorgers, die werken in een vitale beroepsgroep, gebruik maken van de noodopvang als er geen andere oplossing is. Wij hanteren hiervoor de lijst die de overheid heeft opgesteld. Het kan zijn dat wij vragen om een werkgeversverklaring.  De kinderen worden tijdens de noodopvang zoveel mogelijk opgevangen in  hun eigen groep. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met Sudi Broertjes (s.broertjes@kpoa.nl).

BSO

Zou u door willen geven aan de leerkracht wanneer uw kind gebruik maakt van de BSO. Zo weten wij ook wanneer uw kind niet door u maar door de BSO opgehaald wordt.

Wij hebben weer veel zin om aanstaande maandag te gaan beginnen, maar realiseren ons ook dat deze nieuwe situatie onduidelijkheid en spanning met zich mee kan brengen. Wij zijn ons hiervan bewust en wij hebben elkaar nodig om hier goed mee om te gaan. Heeft u nog vragen, dan kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen.

Vriendelijke groet,

MT De Marke

Voorbeeld tekst.