Definitief besluit “Andere Schooltijden”

Definitief besluit “Andere Schooltijden”

De afgelopen periode is de werkgroep “andere schooltijden” bezig geweest met het formuleren van een voorgenomen besluit naar aanleiding van de ouder- en teampeiling. Dit voorgenomen besluit is, zoals reeds eerder aangekondigd in de GeMARKEerd, op maandag 21 januari voorgelegd aan de MR tijdens de MR-vergadering.

De MR was positief over het proces en het voorgenomen besluit en heeft aangegeven in te stemmen met de andere schooltijden. Afgelopen vrijdag 25 januari heeft Ellen Zweers (voorzitter van de MR en ouder) namens de oudergeleding officieel ingestemd met de andere schooltijden door het ondertekenen van het voorgenomen besluit. Dit voorgenomen besluit, met daarin de onderbouwing en de totstandkoming van dit besluit, kunt u lezen in de bijlage bij deze GeMARKEerd.

Dit betekent dat De Marke per ingang van het nieuwe schooljaar (2019/2020) overgaat naar een vijf gelijke dagen model met continurooster waarbij elke dag begint om 8:30 uur en elke dag eindigt om 14:00 uur. De werkgroep andere schooltijden gaat nu verder met de definitieve invulling van de pauzes. Uiteraard wordt u als ouder hierover geïnformeerd als er meer bekend is.

De werkgroep wil alle ouders en het team bedanken voor de betrokkenheid tijdens dit proces. Natuurlijk zal het wennen zijn om met andere schooltijden te gaan werken. Maar als we er samen voor gaan dan gaat het zeker goed komen.