Bericht van Kinderstralen: digitaal aan- en afmelden

Bericht van Kinderstralen: digitaal aan- en afmelden

Ondanks eerdere berichtgeving vanuit Kinderstralen dat het aan- en afmelden via briefjes vanaf dit schooljaar komt te vervallen, merken we ouders dit nog steeds op via een briefje hun kind(eren) proberen aan- of af te melden. Deze manier van aan- of afmelden is vanaf dit schooljaar komen te vervallen.

Het aan-en afmelden van uw kind voor de tussenschoolse opvang (tso) kan nu alleen nog digitaal. Aan-en afmelden doet u voortaan alleen nog via de gratis Kinderstralen app ‘De overblijf Aan-en Afmelden’voor Iphone, Android of Windows 10 (mobile) of via MijnKinderstralen.

Het oude briefje in de brievenbus is daarmee dus voorgoed verdwenen.