Nieuws
11 mei 2020
Route en tijden heropening

Naast de keuze die gemaakt is hoe wij op De Marke de 50% onderwijstijd gaan indelen, zijn er ook nog veel logistieke en organisatorische maatregelen die genomen moeten gaan worden. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het brengen en halen van de leerlingen.

Lees meer
11 mei 2020
Heropening school

Na ruim 6 weken thuisonderwijs, gaan wij 11 mei weer starten met het geven van onderwijs op school. Voor de meivakantie hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop wij dat op De Marke gaan aanpakken. Onze leerlingen gaan in halve groepen, hele dagen naar school.

Lees meer