Regels & afspraken

Regels & afspraken

Foto’s en video opnamen

Het is erg gezellig en leuk om digitale foto en video opnamen van de kinderen te maken. Regelmatig gebeurt dit dan ook. In het kader van het bewaken van de privacy is het maken van foto’s en video opname binnen de schoolsetting aan regels gebonden. Daarvan willen wij u graag deelgenoot maken.

  1. Van het maken van opnamen van algemene schoolactiviteiten huurt de school een speciale beroepsfotograaf in. Zij maakt een aantal foto’s welke via de website voor ouders/verzorgers van De Marke toegankelijk zijn.
  2. De leerkrachten en (groeps)ouders maken regelmatig op verzoek opnames van groepsactiviteiten. Leuk om met elkaar te delen. Dat doen we via het besloten deel van onze website dat alleen met code toegankelijk is voor onze ouders/verzorgers van de betreffende groepen.
  3. Voor studie en interne scholingsactiviteiten worden door studenten, begeleiders en leerkrachten soms opnamen gemaakt. Deze opnamen zijn alleen voor interne studie bedoeld en zullen niet openbaar gemaakt worden anders dan na toestemming voor publicatie bij ouders wier kinderen op de opnamen staan.
  4. In het privacy reglement van de KPOA is het volgende opgenomen ten aanzien van het maken van individuele foto’s in school door ouders/verzorgers/derden zonder overleg met leerkracht en/of schoolleiding:

    Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen kind op sociale media te verspreiden. De school zal tijdens evenementen zelf foto’s en video’s maken en deze verspreiden via de eigen sociale media (website, facebook, twitter), waarbij er rekening gehouden wordt met de privacy rechten van het kind.

  5. Bij aanmelding vragen wij ouders toestemming met het maken van foto’s en video opnamen akkoord te gaan. Hoewel dit jaarlijks opnieuw aan elke ouder moeten vragen, hebben we intern afgesproken dat ouders jaarlijks zelf kunnen melden of zij wel of niet willen dat er opnamen van hun kind(eren) wordt gemaakt. Dit om een enorme administratieve rompslomp te voorkomen.