Route en tijden heropening

Route en tijden heropening

Naast de keuze die gemaakt is hoe wij op De Marke de 50% onderwijstijd gaan indelen, zijn er ook nog veel logistieke en organisatorische maatregelen die genomen moeten gaan worden. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het brengen en halen van de leerlingen. Houdt u er rekening mee dat leerlingen gefaseerd naar binnen en naar buiten gaan. Daarnaast zijn een aantal regels en afspraken opgesteld naar aanleiding van de RIVM-richtlijnen, bijvoorbeeld rondom hygiëne binnen en buiten de klas.

In deze bijlage wordt beschreven waar de leerlingen afgezet kunnen worden, waar u ze weer op kunt halen en op welke tijden. Tevens is er een plattegrond toegevoegd om te verduidelijken welke locaties wij bedoelen met de pleinen en ingangen.

Voor de komende 3 weken is dit in ieder geval het protocol, wij willen u erop attenderen dat hier de voor en nadelen in acht zijn genomen, en na voldoende beraad dit tot uiting is gekomen. We verzoeken u om dit protocol na te leven. Tijden en locaties van ophalen en brengen kunnen niet worden gewijzigd. Heeft u vragen, dan kunt deze mailen naar s.broertjes@kpoa.nl.

 

Namens het team en management,

Marloes Veldhuizen
schoolleider KBS De Marke

1 Indeling van tijden


Brengen en ophalen

Hieronder staat uitgeschreven wanneer de leerlingen gebracht en opgehaald kunnen worden. Let u er hierbij op dat bij de kleuters (groepen 1-2) ouders mee op het plein mogen, bij alle andere jaargroepen mogen de ouders NIET op het schoolplein komen.

De leerkracht haalt de leerlingen op, op het schoolplein of op een andere aangewezen plek. Op deze plek worden de leerlingen ook weer naar buiten gebracht.

Waar u uw kind mag afzetten leest u in het hoofdstuk hierna.

Brengen
’s Ochtends staan de leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 buiten klaar om de leerlingen op te vangen op de daarvoor aangegeven plek (zie plattegrond). De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 mogen zelfstandig naar binnen lopen. Om niet iedereen tegelijk naar school te laten komen maken wij gebruik van twee starttijden: 08.20 uur en 08.30 uur. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

Starttijd 08.20 uur

Groepen 1-2

Groepen 3

Groepen 6

Groepen 7

 

Starttijd 08.30 uur

Groepen 4

Groepen 5

Groepen 8Ophalen
’s Middags worden de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 vanaf 14.00 uur door de leerkracht naar buiten gebracht. Wij willen de ouders vragen om in het vak te gaan staan van de groep waar uw kind in zit. Houdt hierbij de 1,5 meter afstand aan.

De leerlingen komen per groep via dezelfde manier naar buiten als bij het brengen ’s morgens (zie plattegrond). De leerlingen die zelfstandig naar huis mogen, zullen dan direct naar huis lopen. De leerlingen die opgehaald worden, gaan naar hun ouders en lopen dan ook meteen door. Zodra alle leerlingen van een groep opgehaald zijn, komt de volgende groep naar buiten.  Het kan dus zijn, dat u even moet wachten voordat uw kind naar buiten komt.

Het is van belang dat u zich aan deze tijden houdt, om drukte op de doorgaande paden te vermijden en 1,5 meter afstand tussen volwassenen te waarborgen. Ook te vroeg komen is niet wenselijk.

2 Waar

Om de drukte te spreiden en de 1,5 afstand te kunnen handhaven, hebben we verschillende plekken om uw kind(eren) weg te brengen en op te halen. Ook hier vragen wij u aan deze toegewezen plekken te houden, en de leerlingen naar u toe te laten komen. Ter verduidelijking hieronder de betekenis van de symbolen.

 

1-2E

 

1-2A

 

Plattegrond