Corona update 10-01-2022

Corona update 10-01-2022

Update maatregelen

Een handig overzicht van de actuele coronaregels vindt u op de Rijksoverheidwebsite.

Sinds 1 december 2021 gelden voor scholen extra maatregelen:

  • Voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs (groep 6, 7 en 8) geldt een dringend advies om bij verplaatsing binnen de school een mondneusmasker te dragen. Dit geldt ook voor alle medewerkers en professionals binnen de school.

Sinds 24 december 2021 zijn de quarantaine adviezen uitgebreid en aangescherpt:

  • Alle huishoud- en overige nauwe contacten gaan tot 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon in quarantaine ongeacht immuniteit (beschermd en onbeschermd). Dit geldt ook voor kinderen 0-4 jaar.
  • De quarantaineduur kan worden verkort indien een test bij de GGD, vanaf 5 dagen na de laatste blootstelling negatief is.
  • Voor contacten die recent zelf een corona infectie hebben doorgemaakt (< 8 weken geleden eerste ziektedag of positieve test), is het niet nodig om zonder klachten te testen en voor hen geldt geen quarantaineadvies.
  • De isolatieduur voor positief geteste personen zonder klachten is 7 dagen, zowel voor immune als niet-immune personen.

Zie voor meer informatie:

Een of meerdere besmettingen in de groep/klas

Indien er sprake is van één of twee besmettingen in een groep/klas, is het niet nodig om de hele klas in quarantaine te plaatsen. Ook een medewerker welke nauw contact is, hoeft in dat geval niet in quarantaine. Wel moet de klas worden geïnformeerd, dat kan middels deze brief: Informatiebrief kinderopvang – groepsgenoten | LCI richtlijnen (rivm.nl) of Informatiebrief basisonderwijs - klasgenoten | LCI richtlijnen (rivm.nl).Let op: in de kinderopvang wordt geadviseerd om gedurende 10 dagen vanaf de eerste besmetting strenger te controleren op het snottebellenbeleid. Kinderen met milde klachten worden geadviseerd te testen en enkel te komen bij een negatieve zelftest.Let op: Indien er sprake is van een positief geteste medewerker wordt voor collega medewerkers, welke nauw contact zijn van de positief geteste medewerker (d.w.z. meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact gehad), wel een quarantaine geadviseerd (ongeacht immuniteit). In dat geval stuurt u uw collega deze brief: Informatiebrief nauwe contacten | LCI richtlijnen (rivm.nl)Indien er sprake is van drie of meer besmettingen in de groep/klas, wordt vanuit de GGD geadviseerd om de groep/klas in quarantaine te plaatsen. Het quarantaineadvies geldt in dat geval ook voor de medewerkers als zij onderdeel uitmaken van de groep/klas, ongeacht de immuunstatus. Gebruik in dit geval deze brief om de ouders te informeren. Informatiebrief kinderopvang/basisonderwijs – groep/klas in quarantaine door besmettingen op kinderopvang/school | LCI richtlijnen (rivm.nl).Wij blijven graag op de hoogte van de klassen die u in quarantaine stuurt. U kunt een mail sturen naar coronaopvangenschool@ggdru.nl.

ZelftestenVanaf 3 december 2021 kunnen zelftesten vaker ingezet worden. Hieronder zijn enkele situaties uitgelicht waarin een zelftest gebruikt kan worden. Voor een volledig overzicht klik hier.

  • Bij milde coronaklachten. Als de test negatief is en de klachten aanhouden, neem de volgende dag weer een zelftest af. Indien de klachten verergeren of u heeft last van koorts, benauwdheid of bedlegerigheid, maak dan een testafspraak bij de GGD. Als u kwetsbaar bent of in aanraking komt met kwetsbare mensen, laat u dan ook door de GGD testen.
  • Na contact met een besmettelijk persoon kunt u voor de zo spoedig mogelijk test een zelftest gebruiken. Als voor u een quarantaineadvies geldt, mag u bij een negatieve zelftestuitslag niet uit quarantaine. Om de quarantaineperiode te verkorten kunt u vanaf dag 5 na het laatste contact een testafspraak maken bij de GGD. Let op: dit mag dus geen zelftest zijn. Bij een negatieve dag 5-test via de GGD mag u uit quarantaine
  • Periodiek (preventief) zelftesten wordt aanbevolen voor immune en niet-immune medewerkers in de kinderopvang en op basisscholen. Ook wordt dit aanbevolen aan leerlingen vanaf groep 6. Het wordt aangeraden om dit twee keer per week thuis te doen. 

Zelftesten thuis uitvoeren
Het uitvoeren van de zelftest, ook de periodieke preventieve zelftesten, wordt aangeraden om thuis te doen. Thuis kan dit rustig uitgevoerd worden en heeft het kind meer privacy. Mocht de test positief zijn, dan is het kind al thuis. Dit voorkomt onrust en dat het kind direct van school opgehaald moet worden.