COVID 19
11 mei 2020
Route en tijden heropening

Naast de keuze die gemaakt is hoe wij op De Marke de 50% onderwijstijd gaan indelen, zijn er ook nog veel logistieke en organisatorische maatregelen die genomen moeten gaan worden. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het brengen en halen van de leerlingen.

Lees meer